اخبار مهم
آزمون تیمز و پرلز

انجمن تیمز و پرلز

 

ایران از سال 1370 برابر با سال 1391 میلادی همکاری با انجمن ارزشیابی پیشرفت تحصیلی ( TEA ) را آغاز کرد. و تا کنون در 6 مطالعه تیمز در فاصله های سالهای 95- 99-2003-2007-2011 و تیمز پیشرفته 2008 شرکت کرده

نخستین مطالعه بین المللی ریاضیات در سال 1964 با حضور 12 کشور و دومین مطالعه در سال 1980-1982 با حضور 20 کشور به اجرا درآمد

اهداف:

آزمون تیمز و پرلز چند هدف عمده دارد.

 • 1-بحث پیشرفت تحصیلی ریاضیات و علوم در پایه چهارم ابتدایی و هشتم
 • 2-مطالعه سواد خواندن ( درک مطلب) که توسط انجمن بین المللی ارزشیابی، پیشرفت تحصیلی در سطح دنیا برگزار می شود. این آزمونها به نوعی محک ارزیابی نظطامهای آموزشی در کشورها و میزان موفقیت نظام آموزش و عملکرد آن است. بسیاری از دولتها رتبه کشور خود را به ضعف و قوت برنامه های آموزشی خود تعبیر می کنند.

  نروژ: نسبت به نتایج این دو آزمون آنقدر حساس هستند که نمرات پایین تر از استاندارد دانش آموزان آنها به عزل وزیر آ پ می انجامد. 

  ایران در سه دوره اخیر:

  در سال 2006 بین 45 کشور جهان رتبه 42 (زیر استاندارد جهانی)

  در سال 2001 بین 35 کشور جهان رتبه 32 (زیر استاندارد جهانی)

  تیمز2011 در مقایسه با 1955- 1999-2003-2007-2016

  در درس علوم پایه چهارم 73 نمره- ریاضیات پایه چهارم 44 نمره- علوم سوم راهنمایی 12 نمره

  در گزارش بین المللی تیمز و پرلز که توسط انجمن ارزشیابی پیشرفت تحصیلی ( IEA  ) ایران به عنوان کشوری که در 10 سال گذشته از نظر عملکرد آموزش دارای       افزایش قابل ملاحظه بوده مطرح شده است.

   ایران

  در پیش مطالعه  95-99-2003-2007-2001 و تیمز پیشرفته و سه مطالعه پرلز ( پیشرفت سواد خواندن ) ایران از سال 1370 برابر ، 1391 همکاری داشته است.

  سالهای 2001-2006-2011) شرکت کرده است.

  تیمز هر 4 سال و پرلز هر 5 سال یکبار برگزار می شود.

  اهمیت و ویژگی بارز نتایج ملی و بین المللی تیمز و پرلز در سال 2015- 2016 بدلیل اجرای همزمان این مطالعه فرصت مناسبی را فراهم می آورد.

  رتبه ریاضی و علوم پایه چهارم ابتدایی در تیمز 2007 در درس علوم رتبه 27 از 36 کشور و در درس ریاضی رتبه 28 از 36 کشور

  رتبه ریاضی علوم چهارم در تیمز 2011 در درس علوم رتبه 38 از 50 کشور دارد درس ریاضی رتبه 43 از 50 کشور

  بررسی های دیگر نشان می دهد که 1- عملکرد دانش آموزان ایرانی در تیمز 2007 و 2011 در مجموع نسبت به دوره های قبل با روند صعودی همراه است.2- عملکرد دانش آموزان ایرانی در ریاضیات پایه چهارم ابتدایی از سال 95 تا 2011 به میزان 44 نمره بهبود یافته است.3- عملکرد دانش آموزان ایرانی در ریاضیات پایه سوم راهنمایی از سال 95 تا 2007 با روند کاهش ( 15 نمرده ای ) همراه بوده اما در تیمز 2011 نسبت به 2007 افزایش 12 نمره ای داشته است.4- جایگاه ایران در همه مطالعات ادواری تیمز 95 تا 2011 پایین تر از میانگین بین المللی بوده است. 5- تفاوت عملکرد دختران نسبت به پسران در ایران با افزایش 30 نمره ای از سال 1995 تا 2007 در مقایسه با میانگین بین المللی یک استثنا بوده است ولی این روند در سال 2011 تغییر کرد و عملکرد دانش آموزان پسر شرکت کننده در پایه چهارم با دختران برابر شد.

  در مجموع نتایج تحقیقات و مطالعات انجام شده نشان می دهد:

 • 1-نقش مهم و آموزش مهارتهای تدریس به آنها در کارایی نظام آموزشی مؤثر است.
 • 2-سابقه و تجربه معلمان ، کارایی و عملکرد مثبت آنها در فرایند یاددهی و یادگیری رابطه دارد.
 • 3-مبنای نگرش مثبت نسبت به موضوع درس با عملکرد دانش آموزان در آن درس رابطه مستقیم وجود دارد.
 • 4-بالا بودن شاخصهای توسعه انسانی درآمد ناخالص ملی - دسترسی به امکانات غنی آموزش بالا بودن شاخصهای بهداشتی و رفاهی با پیشرفت تحصیلی دانش اموزان این کشورها رابطه دارد.
 • 5-همترازی اقتصادی و شباهتهای فرهنگی- اجتماعی- تاریخی کشورها با عملکرد تحصیلی دانش آموزان آن کشورها مرتبط است.
 • 6-بین مطالب آموزش داده شده به دانش آموزان در درس ریاضیات و عملکرد آنها رابطه وجود دارد.
 • 7-هر قدر میزان ساعات اختصاص یافته به آموزش محتوای درس بیشتر باشد میزان یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بیشتر است.
 • 8-گروهبندی دانش آموزان و استفاده از روش یادگیری مشارکتی در افزایش عملکرد تحصیلی دانش آموزان نقش مهمی دارد.
 • 9-رضایتمندی شغلی معلمان در پیشرفت عملکرد تحصیلی دانش آموزان مؤثر است.
 • 10- با یستی در کیفیت بخشی به تدریس درس ریاضی چاره اندیش کرده و ...

مشخصات  واحدهای آموزشی ادارات آموزش و پرورش فارس که در سال 2016 آزمون تیمز در آنها برگزار شده است به شرح ذیل می باشد.

ردیف

نام آموزشگاه

ناحیه/شهر

1

فاضل

شیراز ناحیه 1

2

بوعلي سينا

ممسني

3

علوم پزشکي 1

شيراز.ناحيه 2

4

شهيدسيدقاسم هاشمي

خشت وکمارج

5

شهيد شهبازي

خنج

6

پروين محسني زاده

کامفيروز

7

خاتم الانبياء(ص)

شيراز.ناحيه 1

8

شهيدان اتحادي

شيراز.ناحيه 3

9

حاج همايوني1

شيراز.ناحيه 1

10

شهيدرحيم رضاييزاده

شيراز.ناحيه 3

11

شهيدان تجلي 1

شيراز.ناحيه 4

12

رودکي 1

شيراز.ناحيه 1

13

شهيد رجايي

فيروزآباد

14

شهيد جوکار يک

کوار

15

شهيدفريدشهابي نژاد

شيراز.ناحيه 3

16

شهيد زهرايي

کازرون

17

شهيد طاهري

اشکنان

18

شهيد شعف

خفر

19

شهيد عيدي محمد رحيمي1

کامفيروز

20

فرهنگيان 2

فيروزآباد

21

رازي (دخترانه)2

شيراز.ناحيه 4

22

سيزده آبان

مرودشت

23

آيه الله غفاري

ني ريز

24

معلمي فرد

شيراز.ناحيه 3

25

جانبازان

پاسارگاد

26

مادر

فسا

27

راستگو

گله دار

28

شهداء

سرچهان

29

آمنه

خنج

30

هفده شهريور2

استهبان

31

مائده

فيروزآباد

32

شهيد فتح اله خالقي

داراب

33

خديجه کبري(س)

استهبان

بخش ها